DEIN ZIEL IST ES BUSINESS-DEUTSCH MIT LEICHTIGKEIT ZU SPRECHEN?

Lerne Business-Deutsch und erreiche Deine beruflichen Ziele

„Бизнес компас за Германия“ – наръчник за успешни бизнес отношения с германци

„Бизнес компас за Германия“ – наръчник за успешни бизнес отношения с германци

Когато се настройваме за бизнес с чужденци, мислите ни често се въртят около това, как да отстоим собствените си позиции и да извлечем максимална полза за нас от тези взаимоотношения. Приемаме за даденост, че позицията и стратегиите на нашия партньор са подобни на нашите.

Концентрираме се върху очевидните фактори – като цена, договорни условия, писмена кореспонденция – и изхождаме от факта, че си вадим правилните заключения за нагласата и поведението на другата страна.

При това съществува един друг решаващ фактор, който не може да се види и пипне, който обаче определя до голяма степен успеха на бизнес взаимоотношенията. Това е културата на съответния партньор.

Под култура имам предвид системата от правила и навици, които определят поведението и живота на хората. Всяка държава, и дори всяка фирма, има собствена култура, която я отличава.

Тъй като сме родени и израснали в нашата родина, за нас е трудно да се погледнем отстрани и ясно да различим особеностите на народопсихологията ни. Същото важи и за германците и всеки друг народ.

В тази „сляпост“ се крие обаче голям конфликтен потенциал, защото – без да се усещаме – нашата култура влияе върху начина как възприемаме света и съответно как действаме. Имайки предвид, че българската и немската култура са различни, то тогава е почти сигурно, че рано или късно ще се стигне до неволни недоразумения при интензивното общуване с представители на другата култура. В краен случай те могат да доведат до провал на междучовешките и бизнес отношения.

За да избегнем тази „капан“ е задължително да се информираме предварително за културните особености на държавата, от която идват нашите бизнес партньори, в случая при бизнеса с германци – Германия.

Една чудесна възможност за това предоставя книгата „Бизнес компас за Германия. Как да работим с немски партньори и колеги“, която получих от авторката Евгения Вебер.

„Бизнес компас за Германия. Как да работим с немски партньори и колеги“

Радвам се, че имах възможността да се запозная с книгата на Евгения Вебер „Бизнес компас за Германия. Как да работим с немски партньори и колеги“.

Авторката е водещ експерт в областта на интеркултурната комуникация в българо-немските отношения и има дългогодишен опит в обученията на български и немски фирми с цел по-добро сътрудничество.

Евгения е родена и израснала в България. От 1996 живее и работи в Германия. Заемала е различни отговорни позиции в автомобилната промишленост и има богат опит в интернационалния бизнес. Тя е сертифициран интеркултурен треньор от университета „Фридрих Шилер“ в Йена. Води семинари на български, немски и английски език, които способстват за успеха на фирмите на международните пазари. Също така е заклет преводач за български език в Германия.

Повече информация за нея можеш да намериш на страницата й www.germany-bulgaria.com.

Особености на немската бизнес култура

Авторката описва в книгата не само всички основни аспекти на немската бизнес култура, които я отличават, а и често ги съпоставя с българския начин на действие. Чрез това директно сравнение се добива ясна представа за това, кои са сферите със скрит конфликтен потенциал при общуването на немци и българи.

В отделните глави тя набляга на важни аспекти като създаването на бизнес контакти, структура и стандарти на немски фирми, стил на работа в немски фирми и начин на комуникация.

Евгения обобщава:

„Немците общуват директно и по същество. Те планират методично и в детайли, държат много на точността и спазването на сроковете. Съвещанията протичат по предварително подготвен дневен ред и резултатите се обобщават в протокол. Немците предпочитат писмената пред устната комуникация. Правилата се спазват стриктно и се следват установените процедури. Емоциите, независимо дали са положителни или отрицателни, нямат място в бизнеса. „

Каква информация ще намериш в книгата

Авторката обръща особено внимание на тънкостите при общуването, които в крайна сметка могат да се окажат решаващи за успеха на бизнес връзките. Тя дава отговори на въпроси като

 • Как да представим фирмата си?
 • Кои са особеностите при водене на преговори?
 • Как да се обръщаме към немците – на Вие или ти?
 • Кои особености има комуникацията на немски език?
 • Какъв е немският маниер на общуване?
 • Какъв е стилът на работа в Германия?
 • Какъв е бизнес етикетът?
 • и други

На общо 112 страници са събрани всички важни факти, които отличават общуването и комуникацията в Германия.

Освен това се съдържа и правна информация за регистрацията на фирма в Германия.

В началото на справочника се дава кратко описание на политическата система и история на Германия, а в последната глава са събрани полезни адреси и данни за контакт с важни институции като Германо-българската индустриално-търговска камара в София, Консулството на Република България във Франкфурт и други.

Примери от практиката

Особено интересни и нагледни са три примера от практиката, в които Евгения описва недоразуменията, възникнали в процес на взаимната работа между българи и немци. При това проличава колко „тънко е въжето“, по което трябва да се балансира на международния манеж.

Добрата воля на двете страни, безупречната подготовка на партньорите и готовността за напасване на комуникацията са необходими предпоставки за по-добри и по-успешни отношения.

Ще е интересна ли книгата за теб

Книгата на Евгения има за цел да улесни общуването и комуникацията между немски и български партньори и се обръща специално към представители на български фирми.

Тя ни посочва най-належащите теми при инициирането на бизнес и поддържането на успешни бизнес отношения – от осъществяването на първия контакт до успешното дълготрайно сътрудничество. Включена е и правна информация от адвокат Лилия Велчева за регистрацията на фирма в Германия и необходимите разходи за това.

Другата целева група са българите, които вече работят или искат да кандидатстват за работа в немски фирми, независимо дали те се намират в България или Германия.

Справочникът е с меки корици, в удобен джобен формат и ще заеме малко място в ръчния ти багаж при следващото пътуване до Германия.

Книгата ще ти помогне особено, ако

 • Още нямаш опит с бизнеса в Германия или с немски партньори
 • Предстои ти да започнеш бизнес или работа в Германия
 • Искаш да се подготвиш професионално за предстоящи бизнес срещи с германски партньори
 • Не познаваш особеностите на немската култура
 • Имаш бизнес отношения с германци, но усещаш, че не сте на една вълна

Посланието на книгата е да подходим към контакти с нови бизнес партньори от Германия без предубеждения, с интерес и готовност за интензивна комуникация.

Както казва Евгения:

„В работата с чужденци е важно да вземем предвид културните различия, но да не даваме оценки. Всяка култура има своите особености и те са резултат от историческото, политическото и икономическото развитие на държавата. Както в природата животните се адаптират към средата за да оцелеят, така и хората променят своето поведение, за да се приспособят към изискванията на системата, в която живеят. България и Германия имат различно минало, което определя и настоящата култура на съответната държава. В българо-немското сътрудничество трябва да се създаде симбиоза от двете култури, която да обединява качествата, необходими за успеха на съвместния бизнес.“

Къде можеш да купиш книгата и колко струва

Книгата можеш да закупиш директно онлайн тук. Цената е 15 лв.

Ако имаш въпроси за книгата или към авторката, моля, остави твоя коментар.

Viel Spaß beim Lesen!

Foto: ©Евгения Вебер

 

Schreibe einen Kommentar

Abonniere meinen Newsletter und erhalte jede Woche ein neues Lern-Video. Zusätzlich bekommst Du eine Liste mit Business-Deutsch-Redewendungen. KOSTENLOS.

Meine besten Tipps zum Deutschlernen

Abonniere meinen Newsletter! Dann bekommst Du jede Woche ein Lern-Video von mir. Als Geschenk erhältst Du zusätzlich eine Liste mit 28 Business-Deutsch-Redewendungen. KOSTENLOS.

Sicherheit hat oberste Priorität. Deine Daten werden nicht weiterverkauft. Mehr Infos zum Datenschutz findest Du auf der Seite "Datenschutzerklärung".